Cea de-a III-a etapă a proiectul “România Acasă – Diaspora Start Up” 
Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate a acestora

 

Aceasta etapa a debutat cu activitatea de realizare a unei metodologii, ce are ca scop reglementarea acestei ultime etape care va dura șase luni.

In perioada de sustenabilitate, afacerile finanțate vor fi monitorizate de către echipa proiectului, pentru asigurarea sustenabilității întreprinderilor înființate, sustenabilitate care are în vedere inclusiv menținerea locurilor de muncă prevazute în planurile de afaceri (minim 2).

Experții noștri alături de experții coordonatorului proiectului, Camera de Comerț și Industrie din Brașov, lucrează la finalizarea Metodologiei de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora, și a anexelor acesteia.

Metodologia detaliază procedurile pentru monitorizarea funcționaării și dezvoltării afacerilor finanțate, prin activități de supervizare și verificare, la distanță și la fața locului.

Componentele principale ale sistemului de monitorizare sunt:

  1. Elaborarea de Rapoarte tehnico-financiare lunare, întocmite de către persoanele ale căror planuri de afaceri au fost finanțate și care mai au un contrat valabil cu administratorii schemei de minimis;
  2. Realizarea de vizite de monitorizare la fața locului (cel putin o vizită pentru fiecare întreprindere)
  3. Realizarea rapoartelor de monitorizare pentru fiecare entitate

Experții proiectului vor analiza lunar rapoartele tehnico-financiare a functionarii afacerilor in perioada de sustenabilitate și pe baza acestora și a documentelor din evidența și contabilitatea firmelor, vor întocmi un raport care să sumarizeze situația firmelor și eventualele schimbări intervenite.