Cine poate aplica pentru acest program ?
Persoane ce au avut domiciliul/rezidență în străinătate în ultimele 12 luni, care au reședința sau domiciliul in România în Regiunea Centru (județele Brașov, Albă, Harghita, Mureș, Covasna, Sibiu) și vor să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban și pot demonstra experiență sau cunoștințe în domeniul noii afaceri.
Care este limita de vârstă pentru aplicanți ?
Vârstă persoanelor din grupul țintă este cuprinsă între 18 – 65 de ani, întrucât pensionarii nu fac parte din grupul țintă. De asemenea, nici tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani nu pot face parte din grupul țintă.
Dacă am deja o firmă în străinătate într-un alt domeniu decât în cel în care doresc să înființez un start-up în România pot face parte din grupul țintă ?
Dacă activitatea este total diferită ca și domeniu de activitate și dumneavostră nu aveți nicio experiență sau formare (studii de lungă durata, sau curs de scurtă durata) în domeniul vizat, NU sunteți eligibil pentru acest proiect.
Dacă am absolvit un Curs de Management/MBA, pot face parte din grupul țintă ?
DA, dacă mai aveți o experiență specifică sau formare (studii de lungă durata/curs de scurtă durată) și în domeniul în care doriți să înființați firma din România. Nu este suficientă numai absolvirea unui Curs de Management/MBA pentru a putea aplica în cadrul proiectului.
Ce tip de firme/activități nu sunt admise ?
Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice care presupun pescuitul și acvacultură, producția primară a produselor agricole, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, activitățile legate de export și a celor pentru achiziția vehiculelor rutiere de transport marfă în contul terților. Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicată și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul proiectului.
Persoanele care au lucrat pe vase de croaziera (neavând niciun domiciliu, nici rezidență într-o țară străină) pot fi eligibili în cadrul acestui program? Dacă da, aceștia pot înființa afaceri în domeniul turismului ?
DA, dacă prezintă o adeverință din partea angajatorului în care să se menționeze acest fapt.

 

Deși pe vas este posibil să fi avut o meserie și niște sarcini specifice clare, dacă se poate face legătură între sarcinile derulate și turiștii de pe vas, acesta poate fi asimilat cu domeniul turismului.

.

Sunt eligibile francizele ?
DA, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză.
Sediul social sau punctul de lucru pot fi în mediul rural ?
Nu, întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban din Regiunea Centru.
Unde și când pot aplica pentru acest program ?
Etapa I

Înscrierile se vor efectua online, pe site-ul nostru www.romaniacasa.ro, secțiunea «Înscriere » în perioada 20/12/2017 ora 9 :00 până în data de 15/01/2018 ora 17:00.

Etapa II

După evaluarea formularelor de înscriere online – completate pe proprie răspundere, vor fi selectate persoanele din grupul țintă (lista va fi publicată pe site-ul proiectului), care vor trebui să transmită documentele doveditoare/justificative în format fizic la Camera de Comerț și Industrie Brașov.

Care este suma pe care o pot obține ?
Finanțarea nerambursabilă în cadrul acestui program este de maximum 30.769,23 de euro.
Care este modalitatea de acordare a finanțării ?
Finanțarea se va acorda în două tranșe: 75% din suma la semnarea contractului de subvenție, iar restul de 25% după ce beneficiarul va putea să dovedească faptul că a realizat o cifra de afaceri de cel puțin 30% din valoarea primei tranșe de bani în 12 luni de activitate efectivă. În cazul în care acest criteriu nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.
Care sunt cheltuielile eligibile ?
În principiu, lista de cheltuieli ar trebui să includă echipamente (productie, IT, etc), cursuri, mobilier, chirii, salarii, pagină web, francize, software, materiale de promovare, etc.
TVA este eligibilă ?
DA, dacă firma este neplătitoare de TVA.
Persoanele angajate pot proveni din afară Regiunii Centru ?
Nu. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea Centru, în mediul urban sau rural.
Când, unde și cum vor avea loc Cursurile de formare antreprenorială pentru cele 200 de persoane selectate în grupul țintă ?
Cursurile se vor desfășura pe o perioada de 8 zile consecutive, la Camera de Comerț și Industrie Brașov, în perioada Februarie – Aprilie 2018. Cele 200 de persoane vor fi împărțite în 11 grupe de cca 20 de persoane fiecare.
Se asigură transportul din țară străină în România și cazarea, respectiv masa pe perioada celor 8 zile de cursuri ?
Prin proiect vor fi asigurate biletul de avion, cazarea și masa pe perioada cursurilor de formare antreprenorială.
Dacă deţin o societate în România sau sunt asociat într-o întreprindere din România, pot face parte din grupul țintă a proiectului ?
Persoana care are o firma sau are  calitatea de asociat în cadrul unei firme din România poate face parte din cadrul grupului țintă al proiectului, dacă respectă cumulativ condițiile de la pct 2.a) din Metodologia de selecție a grupului țintă.
Care sunt criteriile după care se selectează cele 26 de proiecte ce vor fi finanțate ?
Selecția planurilor de afaceri se va face pe o Metodologie aprobată de Ministerul Fondurilor Europene și care va avea în vedere planul de afaceri elaborat de fiecare participant. Participanții vor beneficia de o îndrumare în acest sens pe perioada cursurilor de formare antreprenorială.
Ce fac dacă nu am un plan de afaceri construit ?

Această finanțare se adresează afacerilor nou înființate, deci nu se cere ca la momentul înscrierii în grupul țintă să se fi elaborat deja un plan de afaceri. În plus, acest plan de afaceri va fi elaborat ulterior, cu îndrumarea formatorilor pe perioada celor 8 zile de cursuri de formare antreprenorială.
Care sunt elementele minime ce trebuiesc abordate în planul de afaceri ?

Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele elemente:

 1. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
 2. Analiză SWOT a afacerii;
 3. Schemă organizatorică și politică de resurse umane;
 4. Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
 5. Analiză pieței de desfacere și a concurenței;
 6. Strategia de marketing;
 7. Proiecții financiare privind afacerea.
Care sunt oligaţiile beneficiarului după obținerea finanțării ?

Principalele obligații după obținerea finanțării sunt:

 • Crearea a minim 2 locuri de muncă, în primele 6 luni de la semnarea contractului şi menţinerea acestora pe o perioadă de minim 18 luni;
 • Pentru a două tranșă din finanțare, este necesară realizarea unei cifre de afaceri de min. 30% din valoarea primei tranșe acordate în primele 12 luni de funcţionare efectivă;
 • Menținerea activității firmei min. 18 luni după înființare;
 • Menținerea bunurilor achiziționate prin acest program și a societății pe o perioada de încă 36 de luni de la terminarea implementării proiectului.
De unde aș putea avea mai multe informații în legătură cu Programul Diaspora StartUp ?

Cele mai noi informații despre programul Diaspora StartUp le poți obține de pe site-ul nostru www.romaniacasa.ro , precum și de pe pagină de Facebook România Acasă – Diaspora Start-up sau contactandu-ne via Helpdesk –(BrașovBucureștiItalia) care sunt puse la dispoziția dumneavoastră pe site-ul nostru.