Obiective:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 200 de persoane din Regiunea de Centru în vederea încurajarii antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin stimularea înfiinþarii a 26 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană și crearea a 52 de noi locuri de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului :

– Cresterea nivelului de informare și conștientizarea privind importantă antreprenoriatului că și opțiune de carieră cu accent pe necesitatea de formare antreprenorială, oportunitățile oferite și principalele condiții pentru a beneficia de acestea prin organizarea unei campanii integrate de promovare.

– Imbunatatirea competențelor în domeniul antreprenoriatului pentru un număr de 200 persoane eligibile din Regiunea Centru, prin implementarea unui programului de formare antreprenorială cu o durata de 42 de ore.

– Cresterea numărului de persoane care demarează noi afaceri cu profil non agricol în zona urbană din Regiunea Centru, reprezentând cel puțin 13% din total grup țintă, cu scopul creării de minim 52 locuri de muncă prin organizarea unui concurs de planuri de afaceri.

– Consolidarea cunoștințelor și competențelor în domeniul antreprenoriatului pentru 26 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate prin participarea la un program de mentorat și consiliere.

– Infiintarea a 26 de noi întreprinderi prin acordarea unei subvenții pentru funcționare și dezvoltare în vederea creării a minim 2 locuri de muncă pentru fiecare întreprindere.

–  Asigurarea dezvoltării și sustenabilității celor 26 de întreprinderi finanțate prin derularea unui program de monitorizare.